top of page

Tribute by Emahoy Aster, Sister

የሐዘን እንጉርጉሮ

ናፍቀኸኝ ጓጉቼ ላይህ በሕይወት

አንድ ሁለት ቃል እንድንጫወት

ተነስቼ ነበር ወገቤን ታጥቄ

አልከበደኝ ነበር ካገርህ መራቄ

አልታደልኩምና ቀረሁ ተሳቅቄ

መምጣቱንስ መጣሁ ግን ላላገኝህ


ሆዴ አልቻለምና መስሎኝ የማይህ

ከተውከን በኋላ ዝምታን መርጠህ

ልንገርህ ወንድሜ ከሆዴም አትወጣ

አይሀለው ብየ ብመኝም ብመጣ

ሳጥን ላይ መጮህ ሆነብኝ የኔ ዕጣ

እኔ ልተካልህ አስቤ ነበረ


እግዜር አልፈቀደም አልተቻለም ቀረ

መመለስ አይበለው ልቤ ቀርቷል እዛ

ወንድሜን አይቼው ተኝቶ እንደዋዛ


ምክርህና ፍቅርህ በሀሳቤ ተቀብሮ

መለየቴን ማመን አቃተኝ ዘንድሮ

አልቆጣጥረውም ውለታህስ ይቅር

አለሁሽ ማለትህ ለኔ በቂ ነበር

ወንድሜ የለህም ከንግዲህ አልኮራም

ይኸን ተናገረ ይኸን አደረገ ማለትን አልሰማም

ቃልህን ሙላልን እንገናኝ ናዝሬት

የናት የአባትህን ቤት መጥተህ ለመጎብኘት

እንደተመኘኸው ኢትዮጵያን ለማየት

እኛም አንሳቀቅ አንቅር በናፍቆት

ዓለም ፀሐይ መስሎ ይታየን ነበረ

እውነት ካንተ ጋራ ሞተ ተቀበረ ?

እህትህ እማሆይ አስቴር አስፋው

ከአዲስ አበባ

ኢትዮጵያ


7 views0 comments

Comments


bottom of page